Medlemsregister

Alla föreningar måste ha ett register över sina medlemmar. Men man får inte samla in mer uppgifter än de som behövs, och när medlemmen avgår ska medlemsuppgifterna förstöras.

Varje förening ska dessutom ha en registerbeskrivning. På sidan dokument hittar du en mall på registerbeskrivning.

Medlemsregister

Enligt föreningslagen § 11 bör föreningens styrelse föra en förteckning över sina medlemmar. Minimikravet är medlemmens fullständiga namn och hemort.Läs mera »

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innebär till exempel insamling, förvaring, användning, överföring och överlåtelse av personuppgifter. Alla åtgärder som gäller personuppgifter, från planeringen av behandlingen av personuppgifter till radering av personuppgifter är behandling av personuppgifter.Läs mera »

Den registrerades rättigheter

När en person blir medlem i en förening ska hen informeras om hur föreningen behandlar personuppgifter. Som medlem har du rätt att få veta vilka uppgifter som en förening har om dig.Läs mera »

GDPR i korthet

Det viktigaste om EU:s dataskyddsförordning. Personuppgifter i föreningar, till exempel medlemsregister, ska behandlas med stort ansvar och väldokumenterat.Läs mera »