Bokslut

Vid räkenskapsårets slut görs ett bokslut. Har året gått på plus eller minus?

Bokslut

Efter att räkenskapsåret (vanligen kalenderåret) är slut är det dags för ett bokslut för föreningen. Att göra bokslut är kanske den mest krävande uppgiften i bokföringen.Läs mera »

Resultaträkning

En resultaträkning är en sammanställning av inkomster och utgifter under räkenskapsperioden, oftast från 1.1 - 31.12.Läs mera »

Balansräkning

Det finns två olika typer av balansräkningar beronde på verksamhetens storlek.Läs mera »

Godkänna bokslut

Bokslutet godkänns och undertecknas av föreningens sittande styrelse.Läs mera »

Förvaring av bokföringsmaterial

Verifikaten ska enligt bokföringslagen bevaras minst sex år efter bokslutet medan bokföringsböckerna ska bevaras minst tio år efter räkenskapsperioden. I balansboken antecknas var bokslutshandlingarna förvaras.Läs mera »