Traditionella kommunikationskanaler

Information kan spridas på många sätt och via många kanaler. Även då vi har tillgång till elektronisk kommunikation kan det löna sig att fundera på de traditionella metoderna.

Här listar vi några av de traditionella informationskanalerna. Speciellt i dagsläget, då folk blir överösta med elektronisk kommunikation, kan de traditionella kanalerna stå ut positivt, och kännas intressanta och engagerande.

Medlemsmöte

Om en nyhet berör hela organisationen eller en större del av den, eller kräver att ledningen tar ställning till medlemmarnas åsikter för att kunna gå vidare, är det effektivast att kalla till ett medlemsmöte enligt organisationens stadgar.

Informationsmöte

Om ett aktuellt ärende skall nå även målgrupper utom organisationen kan man kalla till ett informationsmöte. Kallelsen skall skickas i god tid, och i kallelsen skall anges mötets innehåll samt temat eller ärendet. Sätt också upp ett mål för mötet, som grundar sig på tema (förändringar, nyheter, presentation av personer, utrymmen) eller målgrupp. Skaffa svar på:

 • Målsättning och ändamål? Tema, aktuella ärenden eller sociala ändamål.
 • Huvudbudskap? Vad vill vi att deltagarna kommer ihåg efter mötet?
 • Vem bjuds in?
 • Typ av möte? Info, diskussion, seminarium?
 • Program
 • Värdarna och deras roller
 • Utomstående talare
 • Tid, plats och längd på mötet
 • Material och redskap
 • Budget

Medlemsbrev per post

Ett riktat medlemsbrev till alla medlemmar är ett effektivt sätt att lägga fram ett ärende entydigt och klart. Ett medlemsbrev sänds antingen som ett skilt informationsblad eller som bilaga till annat material. Infobrevet skall vara kort, maximalt en sida, och det viktigaste skall framkomma i de tre första meningarna. En bra rubrik som berättar om ärendet lockar till läsning. Om brevet innehåller flere ärenden skall dessa åtskiljas med mellanrubriker.

Anslagstavla

För att en anslagstavla ska fungera snabbt och enkelt ska en ansvarsperson utses. Anslagstavlan kräver ordning, annars blir den lätt ett kaos där man inte hittar bland nya och äldre, eller mer eller mindre viktiga nyheter. Anslagstavlan kan indelas i delar med rubrik för olika meddelanden. Man kan också bestämma hur länge ett meddelanden hålls uppe på anslagstavlan, alla meddelanden ska alltså dateras.

Infoblad

I ett infoblad kan ärendena fördjupas. Bladet ska helst utkomma enligt en på förhand känd tidtabell. Ett Infoblad skiljer sig från en medlemstidskrift både då det gäller bredd och utseende. Ofta görs infobladet med egna krafter och egen teknik, som en egen kopieringsapparat. Slå fast:

 • huvuduppgift i förhållande till medlemsbrev och medlemstidning
 • innehållets form, t.ex. notiser som stöder möten och medlemsbrev
 • redaktion: vem, skriver, vem förverkligar?
 • distribution