Vad händer om en styrelse avgår?

En förening kan aldrig vara utan beslutför styrelse. Den gamla styrelsen fortsätter alltså tills en ny har valts.

Ibland kan det uppstå situationer då en del av eller till och med hela styrelsen avgår.  Eller att den gamla styrelsens mandatperiod har tagit slut utan att en ny styrelse valts. En sådan situation kan uppstå om medlemsmötet har hållits för sent, eller om mötet inte lyckats välja en ny ordförande eller styrelse. Eller om den gamla styrelsens mandatperiod har tagit slut utan att en ny styrelse valts.

Den viktigaste uppgiften är då att sammankalla till ett medlemsmöte som väljer ny styrelse. Vägrar den avgående styrelsen att göra detta ska regionförvaltningsverket kalla till medlemsmöte.

En styrelsemedlem kan avgå mitt i perioden, när som helst och av vilken orsak som helst. Men det är föreningsmötet som måste välja en styrelsemedlem istället för den avgående. En styrelse kan inte göra ett kompletteringsval och välja en ny styrelsemedlem för den återstående mandatperioden.