Dubbelsidig bokföring

Grunden för dubbelsidig bokföring utgörs av konton som i bokföringsböcker indelas i två delar, i så kallade T-konton så att debet ligger till vänster och kredit till höger.

I debet antecknas pengarnas användning och i kredit pengarnas källa. I kassa- och bankkonton antecknas ökning av penningmängden i debet och minskning i kredit.

I en databokföring sker detta i praktiken så att debet är plussumma medan en kreditförning är minussumma.

Debet Kredit
(Vad man har använt pengarna till)
(till exempel Resa)
(Med vilka pengar man har betalt)
(till exempel föreningens bankkonto)
 

Varje transaktion antecknas i debet på ett konto och i kredit på ett annat. Summan av samtliga kontons debetsidor ska därför alltid vara lika som summan av samtliga kontons kreditsidor. Om inte, så är det fel någonstans. I databokföring brukar programmet inte godkänna verifikatet innan summorna går jämnt ut.

Bokföring av en intäkt

Då man bokför inkomster följer man regeln Debet: Penningkonto/Kredit: Intäktskonto. (Inkomst kallas intäkt i bokföringen)

Exempel: Föreningen har fått ett stöd av kommunen på 5000 euro

Bankkonto Understödskonto
Debet Kredit Debet Kredit
5000     5000

 

Bokföring av en kostnad

Då man bokför utgifter (kostnad i bokföringen) följer man regeln Debet: Kostnadskonto/Kredit: Penningkonto

Exempel: Föreningen har köpt mappar för 20 euro:

Bankkonto Kanslikostnadskonto
Debet Kredit Debet Kredit
  20 20  

 

Minnesregel

Då pengar kommer in till föreningens kassa- eller bankkonto bokförs detta på penningkontots debetsida och på kreditsidan på något annat intäktskonto. Då pengar går ut från kassa- eller bankkonto bokförs detta på penningkontots kreditsida och på debetsidan på något annat kostnadskonto.