Verifikat (kvitton)

En bokföring som inte grundar sig på sakliga verifikat kan inte anses vara tillförlitlig.

Registreringarna i bokföringen skall grunda sig på daterade (dag, månad, år) verifikat i löpande nummerordning. Man kan också ha verifikaten i olika serier, t.ex. en serie för handkassan, och en annan för en viss typs kostnader.

Verifikaten ska innehålla information om på vilka av kontoplanens konton transaktionerna ska bokföras. Verifikaten samlas i en särskild mapp i registreringsordning. Praktiskt kan det löna sig att fästa mindre kvitton på ett A4-ark. Då är det lättare att bläddra i verifikatmappen.

Projektfinansiärer kan också kräva projektnummer och finansiärens namn på alla verifikat. Exakta krav på verifikaten finns i Bokföringsnämndens allmänna anvisningar om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial.

Det är också tillåtet att övergå enbart till elektroniska verifikat.