Olika sätt att bokföra

I en mindre förening med småskalig bokföring kan det vara tillräckligt med en dagbok som samtidigt fungerar som huvudbok.

En enklare bokföring kan skötas i ett kalkylprogram, men ett regelrätt bokföringsprogram har fördelar speciellt om transaktionerna blir många: bland annat kontrollerar programmet automatiskt att debet och kredit är lika stora innan man sparar verifikatet.

Lämpliga bokföringsprogram för större och mindre föreningar finns att tillgå, och många firmor i branschen erbjuder också utbildning i hur man använder programmen.

Många bokföringsprogram tillhandahålls på nätet, och många programpaket lämpar sig bra för föreningar då de kombinerar bokföring, fakturering och medlemsregister.

En förening kan också anlita en bokföringsfirma. Det är en bra lösning om ingen i föreningens styrelse eller annan lämplig person har möjlighet att sköta bokföringen, eller om föreningen har relativt stor omsättning.

Men också då är det bra om den som sänder materialet till bokföringsbyrån har vissa grundkunskaper i bokföring. Materialet som sänds för bokföring måste i vilket fall som helst granskas, konteras och godkännas.