Mindmap

26.09.2022 kl. 16:00
Mindmap (tankekarta) är egentligen ett sätt att strukturera upp en fråga, en verksamhet eller ett problem. Det är ett bra verktyg för planering; en visuell metod som ger en bra översikt över frågan.

När?

Då man vill ha ett bra planeringsinstrument som ger överblick.

Hur?

Man börjar med att skriva huvudfrågan mitt på ett stort papper. Därefter gör man "grenar" från mitten till olika delar som hör ihop med huvudfrågan. Grenverket utvidgas enligt associationer till de olika delarna. Använd gärna färger och bilder för att göra tankekartan tydligare.

Vad krävs av deltagarna?

En mindmap kan var och en göra på egen hand, inga förkunskaper behövs.

Vad krävs av ledaren?

Ingen ledare behövs.

Att tänka på

Anteckningsblock eller blädderblock och färgpennor i olika färger, alternativt en dator som man kan rita mindmapen med.

Svårighetsgrad

Lätt, ingen utomstående behövs, man utvecklar sin egen teknik.

Litteratur

Brad Absetz – In other words Being yourself in another language
Brad Absetz - Vi gör det tillsammans (utgiven av Svenska studiecentralen tillsammans med Metodcentret 2006)