Föreningskompassen

26.09.2022 kl. 20:00
Du analyserar föreningen tillsammans med de andra medlemmarna i din styrelse utgående från 14 indikatorer som berör föreningens administration, ekonomi, aktiviteter och uppföljning av målsättningar.

I och med att kraven på föreningsverksamheten ökar blir det allt viktigare att organisationerna utvecklar sina egna kvalitetsinstrument och kvalitetsmodeller utgående från den egna föreningen.

När?

Mätsystem behövs även inom föreningslivet för att föreningar som fungerar på lokal nivå kontinuerligt skall kunna kontrollera och förbättra kvaliteten i den egna verksamheten för att bättre kunna svara på de krav som omgivningen ställer på föreningen.

Hur?

Du analyserar föreningen tillsammans med de andra medlemmarna i din styrelse utgående från 14 indikatorer som berör föreningens administration, ekonomi, aktiviteter och uppföljning av målsättningar.

Indikatorerna är:

 1. Föreningens möteshandlingar

 2. Medlemsaktivitet

 3. Medlemsregister

 4. Finansiering

 5. Medlemsvärvning

 6. Informella träffar

 7. Styrelsearbetet

 8. Regional- och nationell representation

 9. Nya aktiviteter och arbetsmetoder

 10. Aktiviteter som återkommer från år till år

 11. Medlemsinformation

 12. Arbetsgrupper/utskott

 13. Samarbete med andra föreningar

 14. Uppföljning av planerna

Är det någon indikator som föreningen saknar och som har betydelse för verksamheten rekommenderas att föreningen själv konstruerar en femtonde indikator och benämner den indikator x. Då ges också utrymme för föreningen att fritt formulera vad föreningen är bra på eller mindre bra på.

Vad krävs av deltagarna?

En fördel är att vara väl insatt i föreningens verksamhet.

Vad krävs av ledaren?

Inga egentliga förkunskaper behövs.

Att tänka på:

Föreningskompassen är tänkt att användas en gång i året, lämpligtvis före årsmötet eller höst/vårmötet för att se hur föreningen har utvecklats från föregående år

Svårighetsgrad

Lätt att använda

Tidsåtgång

1-2 timmar

Litteratur

Föreningskompassen, Malin Ström, Svenska studiecentralen 2003, ISBN 951-97713-7-9. Boken kan läsas här.