Närvarorätt, rösträtt och frågerätt vid föreningsmöte

12.09.2022 kl. 18:00
En medlem i en förening har närvarorätt och frågerätt på ett föreningsmöte, däremot behöver medlemmen inte alltid ha rösträtt.

Medlemmarna i en förening har närvarorätt på föreningsmötet. Rätten grundar sig på deras likställdhet inom föreningen. 

Att en medlem har rätt att närvara, betyder inte att medlemmen alltid har rösträtt. Rösträtten kan begränsas av olika omständigheter. Det kan gälla jäv i ett visst ärende, eller att medlemmen inte fyller stadgarnas krav på vem som har rösträtt. Vissa föreningar kan också kräva att man registrerar sin rösträtt och närvaro på mötet i förväg.

En medlem har rätt att närvara, men det finns aldrig något tvång att delta i ett föreningsmöte. Det finns alltså ingen närvaroplikt.

I de föreningar som har andra föreningar som medlemmar (förbund) kan medlemmarna välja fullmäktige. Fullmäktige utövar då beslutanderätten i föreningen mellan föreningsmötena, medan förbundsstyrelsen sköter löpande ärenden.

De som har rätt att närvara vid mötet har rätt att uttala sig, ifall inte annat sägs i stadgarna. Rätten att uttala sig grundar sig på medlemskapet och inte på rösträtten.

Frågerätt betyder att medlemmarna kan begära uppgifter om föreningen av styrelsen. Ger inte styrelsen begärda uppgifter kan medlemmen upprepa frågan på ett föreningsmöte. Frågerätt har alla medlemmar som har rätt att uttala sig vid mötet.