Sök

Medlemsregister

Enligt föreningslagen § 11 bör föreningens styrelse föra en förteckning över sina medlemmar. Minimikravet är medlemmens fullständiga namn och hemort.Läs mera »
16.09.2022 kl. 21:00

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innebär till exempel insamling, förvaring, användning, överföring och överlåtelse av personuppgifter. Alla åtgärder som gäller personuppgifter, från planeringen av behandlingen av personuppgifter till radering av personuppgifter är behandling av personuppgifter.Läs mera »
16.09.2022 kl. 19:00

Den registrerades rättigheter

När en person blir medlem i en förening ska hen informeras om hur föreningen behandlar personuppgifter. Som medlem har du rätt att få veta vilka uppgifter som en förening har om dig.Läs mera »
16.09.2022 kl. 14:01

GDPR i korthet

Det viktigaste om EU:s dataskyddsförordning. Personuppgifter i föreningar, till exempel medlemsregister, ska behandlas med stort ansvar och väldokumenterat.Läs mera »
16.09.2022 kl. 07:00